Maksete reeglid

Korraldus 01.12.2022 2023. aasta maksereeglite kohta.

Kõik kooliealised lapsed, kes saavad 31. detsembriks 2022 7-aastaseks ja on riigiportaalis TALLINN.EE kinnitanud kuulumist Bushinkani spordikooli, saavad kooliõppe eest tasumisel soodustusi. Õppeaeg koolis on 1. septembrist 31. juunini 2 semestrit (september-jaanuar, veebruar-juuni). Seoses õpilaste spordikooli üleminekuga tagastatakse lapsevanematele tulumaks (Tulumaksuseadus § 26).

Bushinkani spordikooli treeningu maksumus õpilastele vanuses 7-19 aastat (kaasa arvatud, kes kinnitasid riigiportaalis TALLINN.EE oma kuulumist Bushinkani spordikooli) on 70 eurot kuus, (sellest summast 2010. aasta alguses. järgmisel aastal tagastatakse tulumaks vanemale või õppetasu maksnud isikule.Spordikooli õppetasu tuleb tasuda jooksva kuu 25. kuupäevaks Õpilase haigestumise korral (ainult õppemaksu esitamisel). ametlik tõend arstilt või lapsevanema teatis), spordikool arvutab ümber, kursiga 14 – Euro üks treeningtund Muul juhul arveldatakse õppemaksu täies mahus.

Bushinkani spordikoolis õppetöö lõpetamise või tundide lõpetamise korral mitmel põhjusel on vajalik spordikooli juhtkonda ette (30 päeva) teavitada kirjalikult või e-posti teel info@bushinkan. ee (avaldus on kirjutatud vabas vormis).

Juhul, kui üliõpilane lõpetab tunnid ette teatamata, ei ole ta vabastatud õppemaksu tasumisest. Millega kaasneb automaatne arveldus, mis tuleb tasuda enne võla täielikku tagasimaksmist.

Õppemaksuvõlglased ei tohi õppida enne, kui võlg on täielikult tasutud. Võlgnevuse või õppemaksu võla tasumata jätmise korral kolme kuu jooksul esitab kool INCASSO ettevõttele dokumentide paketi, millega kaasnevad võlgnikele täiendavad rahalised kulutused.

Toetuste saamise võimaluse andmisest keeldumise korral ( Tallinna Pearaha ) võib spordikoolis õppimise maksumust suurendada proportsionaalselt toetuse suurusega.

Hariduse maksumus:

  • treeningud Bushinkani spordikoolis õpilastele vanuses 7-19 aastat – 70 eurot kuus; (registreerumisel riigiportaalis TALLINN.EE (3-4 korda nädalas 60-90 minutit);
  • treeningud 7-19-aastastele (kaasa arvatud) õpilastele, kes ei ole riigiportaalis TALLINN.EE kinnitanud kuulumist Bushinkani spordikooli ning üle 20-aastastele õpilastele kui ka täiskasvanutele, treeningu maksumus on 80 eurot kuus; (3-4 korda nädalas 60-90 min.)
  • ühekordne õppetund haiguse tõttu ümberarvestatuna on – 14 eurot üks õppetund;
  • personaalse tunni maksumus treeneriga – 35 Eurot õppetund (60 min.) spordikooli direktori kirjalikul loal;
  • personaaltreening 2 – 4-liikmelisele rühmale, spordikooli direktori kirjalikul loal 70 eurot õppetund (90 min);
  • klubi aastane liikmemaks on 20 – Eurot ja tasumine enne jooksva aasta 1. aprilli (aastamaks annab võimaluse osaleda Bushinkani spordikooli, Judo ja Jiu-Jitsu Föderatsiooni turniiridel ja seminaridel ametlike liikmetena organisatsioon soodushindadega
  • eksamite, atesteerimiste, konkursside, seminaride ja muude ürituste eest tasutakse vastavalt ürituste reglemendile;
  • täiendavaid soodustusi saab klubis toimuvate tundide aktiivse propageerimisega: – iga 1 klubisse toodud täiendava õpilase kohta tehakse lisatasu soodustus -10%, iga toodud õpilase õppekuu ​​eest. 2 õpilasele -20%, 3 õpilasele -30% jne.

Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2023 ja kehtib kuni 31. detsembrini 2023.